Poniżej znajduje się lista podstawowych skrótów (komend) klawiaturowych dla programu Autocad.

Komendy do rysowania 2D

KOMENDA ENG SKRÓT ENG SKRÓT PL OPIS KOMENDY
LINE L L Rysowanie linii
POLYLINE PL PL Rysowanie polilinii
CIRCLE C O Rysowanie okręgu
ARC A U Rysowanie łuku
ZOOM Z Z Pomniejszanie lub powiekszaanie widoku
MIRROR MI LUS Odbicie lustrzane obiektu względem osi
OFFSET O O Odsunięcie (obrysowanie)
ROTATE RO OB Obracanie obiektu względem zadanego punktu
COPY C lub CO K Kopiowanie zaznaczonego obiektu
COPYBASE - - Kopiowanie względem punktu bazowego
MOVE M M Przesuwanie obiektu

     


Komendy do edycji obiektów 2D
KOMENDA ENG SKRÓT ENG SKRÓT PL OPIS KOMENDY
PEDIT PE EDP
Edytowanie istniejącej polinii
TRIM TR
UT Cięcie, służy do cięcia np linii
ARRAY AR SZ Ustawia elementy w szyku (pion, poziom, okrąg)
ARC A U Rysowanie łuku
FILLET F Z Zaokrąglanie rogów

Skróty angielskie w autocadzie możemy stosować w każdej wersji językowej, w tym celu przed wpisaniem komendy wstawiamy ''_'' (podkreślenie).

 

PROGRAMY

cadprogramy

Przegląd aplikacji i oprogramowania 2D i 3D dostępnego na rynku. Alternatywy programowe, opisy, możliwości programów.
WNĘTRZA

cadwnetrza

Porady, informacje, silniki renderujące. Ciekawe wizualizacje i galerie użytkowników.

KSIĄŻKI

cadksiazki

Sklep internetowy z książkowymi pozycjami dotyczącymi branży informatycznej, projektowej, świata oprogramowania CAD/CAM, grafiki komputerowej.


 
 
 
 

Cadproject.pl Powered by E-Project.biz | Copyright 2008-2012